Fáilte go dtí Anaclann éanlaithe fiáine Loch Garman

Tá Anaclann éanlaithe fiáine Loch Garman suite ar thalamh cothrom feirme ar an Slaba Thuaidh a bhí scartha ó Chuan Loch Garman le balla agus a gabhadh ón bhfarraige sna 1840idí go páirteach mar thionscadal faoisimh gorta. Is iad na príomhchineálacha gnáthóg ná talamh feirme agus cainéal goirt. Tá cuid mhór den limistéar suite dhá mhéadar faoi leibhéal na farraige agus déantar uisce báistí a phumpáil amach trí úsáid a bhaint as caidéal uisce atá suite i seanteach caidéil in aice le hIonad Cuairteoirí na hAnaclainne Dúlra. Bunaíodh an anaclann den chéad uair in 1969 agus clúdaíonn sí thart ar 200 heicteár, an ceathrú cuid den Slaba Thuaidh. Sa lá atá inniu ann tá an Anaclann mar chuid de Limistéar faoi Chosaint Speisialta Shlabanna agus Chuan Loch Garman (SPA) níos mó, Láithreán Ramsar sainithe, cuid de Limistéar faoi Chosaint Speisialta (SPA), Limistéar Oidhreachta Náisiúnta molta (pNHA), agus Anaclann Dúlra Náisiúnta. Tá sé sa líonra Eorpach de limistéir faoi chosaint an dúlra ar a dtugtar Natura 2000, a bhfuil sé mar aidhm aige maireachtáil fhadtéarmach na speiceas agus na ngnáthóg is mó atá i mbaol agus is leochailí san Eoraip a chinntiú.

Tá breis agus 250 speiceas éan taifeadta ar an Anaclann, agus is imircigh gheimhridh go leor acu ón nGraonlainn agus ó Cheanada Artach nó ón gCríoch Lochlann agus ón Rúis Artach. Is iad Géanna Bánéadanacha Graonlannacha na speicis ghéanna is líonmhaire agus is tábhachtaí san anaclann agus is dóibh siúd a bunaíodh é. Póraíonn siad ar ísealchríocha thiar na Graonlainne i rith an tsamhraidh agus caitheann siad an gheimhridh in Éirinn agus in Albain ó Dheireadh Fómhair go Márta. Tá thart ar 8,500 nó 45% de dhaonra reatha na Gé Bánéadanach Graonlannach ar an Slaba Thuaidh le linn na míonna seo.

Is féidir féachaint ar na héin agus ar fhiadhúlra eile san anaclann ón túr breathóireachta 8 méadar ar airde agus ag trí fholachán eile. Tá Folachán Pat Walsh ar an mballa farraige timpeall 1 chiliméadar ón Ionad féin le radharc ar an bpríomhchainéal. Tá radharc ó Fholachán Theach an Chaidéil in aice leis an gcarrchlós ar an bpríomhchainéal agus ar an bhfarraige agus tá radharc ó Fholachán Robert Jobson ar lochán lán gioclach.

Tá an anaclann faoi úinéireacht i gcomhpháirtíocht le Cairde Éanlaith Éireann, eagraíocht dheonach náisiúnta. Is é Cairde Éanlaith Éireann an carthanas caomhantais is mó in Éirinn agus tá sé tiomanta d’éin fhiáine na hÉireann agus a ngnáthóga a chosaint.

Chun tuilleadh eolais a fháil ar na ranna agus na heagraíochtaí seo, lean na naisc chuig a suíomhanna gréasáin:

An tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta & Fiadhúlra
Cairde Éanlaith Éireann

Le tuilleadh eolais a fháil faoin anaclann, déan teagmháil leis an maor, Dominic Berridge.

Chun tuilleadh eolais a fháil faoi sheirbhísí oideachais, déan teagmháil leis an oifigeach oideachais ag wwreducation@housing.gov.ie.

Is féidir leat ár mbróisiúr Anaclann éanlaithe fiáine Loch Garman a íoslódáil ach cliceáil anseo.

Má tá imní ort faoi Fhliú na n-éan cuir glaoch ar Líne Chabhrach Fliú na n-éan na Roinne Talmhaíochta, Bia agus Mara ag (01) 607 2512 nó iar-ama ag (01) 492 8026. Ná láimhsigh éan atá faoi amhras ionfhabhtaithe.