Tabhair cuairt orainn

Tá an Cúlchiste agus Ionad na gCuairteoirí ar oscailt ó 9am go 5pm.

Cuirtear an carrchlós agus na geataí isteach faoi ghlas gach tráthnóna ag 5in.

Tá Anaclann éanlaithe fiáine Loch Garman suite díreach taobh amuigh de bhaile Loch Garman.

Ó Bhaile Loch Garman:

 • Téigh trasna an droichid agus ar aghaidh leat 2.9km (1.8 míle);
 • Cas ar dheis ag an gcomhartha marcáilte “Anaclann éanlaithe fiáine Loch Garman” (tá an comhartha ar thaobh na láimhe deise
  díreach tar éis Bates Oil) agus
 • Tiomáin 2.5 km (1.6 míle) go dtí an carrchlós agus an t-ionad cuairteoirí.

Ó Bhaile Átha Cliath:

 • Tóg an N11 chomh fada le hAcomhal 23 ar sheachbhóthar Ghuaire.
 • Tóg an bealach amach agus lean na comharthaí ar na timpealláin i dtreo Bhaile Uí Chonnmhaí ar an R741.
 • Tiomáin timpeall 36 ciliméadar go Droichead an Chaisleáin, trí Bhaile Éamainn.
 • Ó Dhroichead an Chaisleáin, lean ort thart ar 2 km agus cas ar chlé tar éis stáisiún breosla ag comhartha marcáilte
  “Anaclann Éanlaithe Fiáine Loch Garman”.
 • Téann an lána cúng 2.5 km go dtí an carrchlós.

I gcás scoileanna nó grúpaí móra ar mian leo cuairt a thabhairt, déan teagmháil le wwreducationchun áirithint a dhéanamh

Seoladh:

Anaclann Éanlaithe Fiáine Loch Garman
An Slaba Thuaidh
Ard Chaomháin
Loch Garman

Éirchód: Y35 EY89

Uimhir Ghutháin an fháiltithe: +353 1 539 3460