Tabhair cuairt orainn

Bíonn an Anaclann agus an tIonad Cuairteoirí oscailte gach lá ó 9am go dtí 5pm.

Cuirtear an carrchlós agus na geataí isteach faoi ghlas gach tráthnóna ag 5in.

Tá Anaclann éanlaithe fiáine Loch Garman suite díreach taobh amuigh de bhaile Loch Garman.

Ó Bhaile Loch Garman:

 • Téigh trasna an droichid agus ar aghaidh leat 2.9km (1.8 míle);
 • Cas ar dheis ag an gcomhartha marcáilte “Anaclann éanlaithe fiáine Loch Garman” (tá an comhartha ar thaobh na láimhe deise
  díreach tar éis Bates Oil) agus
 • Tiomáin 2.5 km (1.6 míle) go dtí an carrchlós agus an t-ionad cuairteoirí.

Ó Bhaile Átha Cliath:

 • Tóg an N11 chomh fada le hAcomhal 23 ar sheachbhóthar Ghuaire.
 • Tóg an bealach amach agus lean na comharthaí ar na timpealláin i dtreo Bhaile Uí Chonnmhaí ar an R741.
 • Tiomáin timpeall 36 ciliméadar go Droichead an Chaisleáin, trí Bhaile Éamainn.
 • Ó Dhroichead an Chaisleáin, lean ort thart ar 2 km agus cas ar chlé tar éis stáisiún breosla ag comhartha marcáilte
  “Anaclann Éanlaithe Fiáine Loch Garman”.
 • Téann an lána cúng 2.5 km go dtí an carrchlós.

I gcás scoileanna nó grúpaí móra ar mian leo cuairt a thabhairt, déan teagmháil le wwreducationchun áirithint a dhéanamh

Seoladh:

Anaclann Éanlaithe Fiáine Loch Garman
An Slaba Thuaidh
Ard Chaomháin
Loch Garman

Éirchód: Y35 EY89

Uimhir Ghutháin an fháiltithe: +353 1 539 3460

Uimhir Ghutháin an mhaoirseora fiadhúlra: +353 1 539 3153

Uimhir Ghutháin an Oideachais: +353 1 539 3324